Nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica wstępna

Zalecamy zastosowanie nagrzewnicy wstępnej ponieważ dzięki niej:

      G"  
B
         A  

- w komorze mieszania agregatu zmniejszone zostaje wykraplanie wilgoci zawartej w powietrzu obiegowym, co wpływa na zmniejszenie kosztów nawilżania

- wymienniki wodne agregatu i przepustnica powietrza zewnętrznego zabezpieczone zostają przed zamarznięciem w okresie zimowym,

- instalacje powietrza zewnętrznego zabezpieczona zostaje przed wykraplaniem pary wodnej na powierzchnie kanałów.

 

W tabeli poniżej zamieszczono wymiary gabarytowe nagrzewnic oraz ich moce.

 

Agregat
AGEP
Symbol wymiennika Moc Wymiary w [mm]
A B G"
120 NW 12KZ/13T-02R-0315A-35P-04NC 7,5 315 400 ¾˝
200 NW 12KZ/16T-02R-0400A-32P-05NC 12,5 400 510 ¾˝
NW 12KZ/13T-02R-0510A-32P-04NC 510 400
300 NW 12KZ/19T-02R-0500A-30P-05NC 17,5 500 610 ¾˝
NW 12KZ/16T-02R-0610A-30P-04NC 610 500
400 NW 12KZ/22T-02R-0500A-30P-07NC 24,5 500 710 ¾˝
NW 12KZ/16T-02R-0610A-30P-04NC 710 500
600 NW 12KZ/25T-02R-0810A-30P-06NC 41,5 810 800 ¾˝
800 NW 12KZ/25T-02R-0810A-30P-10NC 48,5 810 800
1100 NW 12KZ/31T-02R-1010A-32P-15NC 65,0 1010 1000
1500 NW 12KZ/31T-02R-1010A-30P-15NC 72,5 1010 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydajność grzewczą określono przy wodzie o parametrach 80/60oC i przepływie powietrza przez światło wymiennika AxB [mm] równym 20% nominalnego przepływu przez agregat oraz temperaturze powietrza zewnętrznego na wlocie do nagrzewnicy t=20oC.

By zapobiec zamarznięciu nagrzewnicy w okresie zimowym jako czynnik grzewczy zaleca się stosować roztwór glikolowy.

Warunkiem bezawaryjnej pracy nagrzewnicy wstępnej jest zapewnienie w okresie zimowym ciągłego przypływu czynnika grzewczego (woda) lub zastosowanie czynnika o obniżonej temperaturze zamarzania (wodny roztwór glikolu).

 

Symbolika oferowanych wymienników
 
Oznaczenie dotyczy pojedynczych wymienników
Jako przykład weźmy nagrzewnicę wstępną stosowaną przy agregatach pieczarkarskich typu AGEP 120

 

Używane symbole i oznaczenia

OZNACZENIA FUNKCJI
WYMIENNIKA

ŚREDNICA RUREK

ZAKRES DOSTAWY

NW – nagrzewnica wodna

Ø 10 – rurka 10 x 0,4

KZ – kompletna zabudowa

NP – nagrzewnica parowa

Ø 12 – rurka 12 x 0,4

W – wkład

CW – chłodnica wodna

Ø 16 – rurka 16 x 0,5

 

CF – chłodnica freonowa

 

 

SK – skraplacz

 

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl