WYMIARY TECHNICZNO - GABARYTOWE

Agregaty produkowane są w typoszeregu od 120 do 1800. Ich wielkość definiuje ilość metrów kwadratowych uprawianego grzyba. Mogą posiadać dwa lub jeden wentylator.

Główne elementy składowe agregatu AGEP:

1. Komora mieszania;
2. Przepustnica wielopłaszczyznowa,
3. Chłodnica,
4. Komora dysnatsowa z klapą rewizyjną,
5. Nagrzewnica,
6. Dyfuzor,
7. Króciec elastyczny na ssaniu wentylatora,
8. Wentylator promieniowy typu Wa,
9. Silnik wentylatora,
10. Rama nośna ocynkowana,
11. Taca ociekowa.

Poniżej przedstawiono rysunek agregatu z jednym wentylatorem.

Takie rozwiązanie stosuje się dla powierzchni uprawy 120, 200, 300, 400, 1100, 1500 i 1800 m2.

W tabeli zamieszczono podstawowe wymiary agregatów z pojedynczymi wentylatorami o figurze RD90 i LG90 

Typ
agregatu
Wymiar w [mm]
A B C D E F I J K L M N
120 2140 810 680 898 897 2100 720 532 188 620 280 224
200 2390 910 780 1007 1115 2380 917 587 329 700 355 280
300 2540 1010 880 1117 1115 2490 917 642 274 800 355 280
400 3040 1185 1080 1282 1191 3000 971 725 246 1000 400 315
1100 4345 1710 1500 1775 1915 4305 1575 981 594 1500 630 500

Dla powierzchni uprawy 600, 800 m2 w agregatach pieczarkarskich stosowane są dwa wentylatory.

W tabeli podano główne wymiary gabarytowe agregatów z dwoma wentylatorami o figurze RD90 i LG90

Typ
agregatu
Wymiar w [mm]
A B C D E F I J K L M N
600 3700 1930 1580 1240 1191 3660 971 722 345 1700 400 315
800 3700 1930 1700 1240 1191 3660 971 722 345 1830 400 315

Wydajność urządzeń klimatyzacyjnych produkowanych przez nasza firmę PROMONT zawiera się w przedziale od 1000 do 35000 m3/h. Agregaty mogą być wykonane w różnych konfiguracjach.

Przy pomocy tych danych, zainteresowany sam może skonfigurować urządzenie dostosowując je do własnych potrzeb. Istnieje możliwość doboru figury wentylatora, sposobu zasilania wymienników (nagrzewnicy i chłodnicy), ustalenia wlotów do komory mieszania oraz doboru strony obsługi.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl