PRZYKŁADOWY DOBÓR

Przykładowy dobór agregatu typu AGEP

W punkcie typ przeprowadzimy kompletny dobór komory typu AGEP
Załóżmy uprawę 120m2 pieczarek w 6 halach o charakterystyce budowlanej przedstawionej poniżej.

Przyjmijmy AGEP 120. Przejdźmy teraz do ustalenia strony obsługi i sposobu dostarczania powietrza zewnętrznego. Dla potrzeb klienta i możliwości dowolnego skonfigurowania komór do klimatyzacji hal produkcji pieczarek, przeanalizujmy kilka przykładowych rozwiązań.

Rozwiązanie dla HALI nr 1

• AGEP pokazany jest w wykonaniu lewym
• Komora mieszanie K6
• Wentylator LG 90
Pełne oznaczenie zamówienia:
AGEP 120 – L – K6 – LG90

Litera L w oznaczeniu definiuje stronę obsługi komory i wykonanie wymienników ciepła jako LEWE
 

Rozwiązanie dla HALI nr 2

• AGEP pokazany jest w wykonaniu prawym
• Komora mieszania K6
• Wentylator RD90
Pełne oznaczenie zamówienia:
AGEP 120 – P – K6 – RD90

Litera P w oznaczeniu definiuje stronę obsługi komory i wykonanie wymienników ciepła jako PRAWE
 

HALE 3 i 4 wyposażono w układy pokazane powyżej.
Na halach omówionych do tej pory, powietrze zewnętrzne dostarczane jest przez ścianę nośną pieczarkarni. W hali nr 5 zastosujemy pobór powietrza przez czerpnię dachową. Taki sposób dostarczenie powietrza do komory jest stosowany w obiektach, gdzie zasysanie powietrza zewnętrznego przez ścianę nie jest możliwe z przyczyn terenowych i budowlanych.

Rozwiązanie dla HALI nr 5

• AGEP pokazany jest w wykonaniu lewym
• Komora mieszania K1
• Wentylator LG90
Pełne oznaczenie zamówienia
AGEP 120 – L – K1 – LG90
 

W tym przypadku pobór powietrza zewnętrznego odbywał się będzie podobnie, tak jak w halach 1-4, przez ścianę zewnętrzną, lecz nie tylną ale bliższą komorze nr 6.


Rozwiązanie dla HALI nr 6
• AGEP pokazany jest w wykonaniu prawym
• Komora mieszanie K4
• Wentylator RD90
Pełne oznaczenie zamówienia:
AGEP 120 – P – K4 – RD90

Litera P w oznaczeniu definiuje stroną obsługi komory i wykonanie wymienników ciepła jako PRAWE

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl